ZaFO Blog: René mládenca príbehy a skúsenosti – 24. návšteva v sauna klube Golden Time